BASINA VE KAMUOYUNA

10 Mayıs 2020 Pazar akşamı; Tunceli ilimizde matbaa, reklam materyali, baskı işleri ve yanı sıra yerel gazetecilik faaliyetleri de gösteren ve odamıza kayıtlı bir üyemizin, sosyal medya platformu “Twitter” üzerinden odamızı ve yurdumuz sathında hizmet elçisi tüm Ticaret ve Sanayi odalarını küçümseme maksadı güden ifadelerine karşı zorunlu bir açıklama ve cevap hakkı hasıl olmuştur.
Bilindiği üzere Ticaret ve Sanayi Odaları; üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak ve kanunda tanımlı vazifelerini yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.
Bizler de Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası ailesi olarak son yıllarda giderek azalan yerli yatırımcılarımız ve kan kaybeden yerel üretim dinamiklerimize rağmen, içsel bir sorumluluk duygusu ve yapıcı bir yol haritası ile her bir bileşenimizin standartlarını yükseltme gayreti içerisindeyiz.
Söz konusu sosyal medya hesabının (Tunceli EMEK) isnatlarının tam aksine; ana şemsiyemiz TOBB ve Saygıdeğer Başkanımız Sayın Rıfat HİSARCIKLIOĞLU’nun himaye ve destekleriyle, Tunceli İş Dünyamızla omuz omuza yürümenin güçlü motivasyonuna sahibiz.
Tüm Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de hayatın olağan akışını değiştiren Covid-19 salgını sürecinde odamızın asli faaliyetlerinin yanı sıra;
Tunceli TSO olarak TOBB ile yaptığımız görüşmeler ve kurduğumuz mutabakat doğrultusunda ilimizde salgın kaynaklı olumsuz etkilenmiş firmalarımıza gerek kredi, gerekse de prim ve vergi erteleme olanakları sağlayarak destek olduk. Sosyal iletişimin güçleştiği, izolasyonun ana dikkat unsuru olduğu bu zorlu süreçte, pek çok üyemizin güncel durumunu yerinde tespit edecek faaliyet ve ziyaretlere önem verdik. Bu süreci bir teneffüs fasılası olarak görmek yerine, yenilenme ve hazırlık safhası olarak ele aldık. Geçtiğimiz ay bölgesel kalkınma ajanslarınca projesi onaylanan ve e-ticaret, e-ihale gibi alanlarda üyelerimize ücretsiz olarak vereceğimiz eğitimlerin sözleşmelerini imzaladık. Yine projesi odamızca planlanan Avrupa Birliği destekli meslek edindirme kurslarının onayını aldık. Üretimin neredeyse yok denecek kadar az seyrettiği ilimizin yegane kaynağı turizmin geliştirilmesi için Turizm Çalıştayı tertipledik. Üyelerimizden edindiğimiz bilgiler ışığında, 600 ailemize gıda ve erzak yardımları sağlarken, ihtiyaç sahibi yavrularımıza giyecekler temin ettik. Covid-19 salgınının hemen öncesinde, ilimizin geleceğine yön vereceğine gönülden inandığımız binlerce öğrencimize kışlık giysi, atkı, bere gibi yardımlarla eğitime erişme standartlarını yükseltmeye çabaladık.
Ne mutlu bizlere ki;
Gelecekte yapacaklarımıza teminat olarak kabul buyrulmasını rica ettiğimiz tüm bu çalışmalarımızın mesleki bileşenlerini üyelerimize geniş bir etkinlikle ulaştırdık. Bunun yanında sosyal sorumluluk duygusu ile yaptığımız yardım ve desteklerimizi ise, Tunceli’mizin her daim övündüğü örf ve anenelerinde buyrulduğu gibi sessiz ve usulünce ulaştırmaya çalıştık.
İlgili isnat ve ifadelerin sahibi “Tunceli EMEK” hesabı ve kendisini bu seviyesizliğe yönlendiren saikler bilmelidir ki; bizler sorumluluğunu derin bir bilinç ve edep duygusu ile yüklenen bir organizasyonuz. İlimizde son birkaç yıldır üzülerek takip ettiğimiz suni gündemler ve çoğunun aslı olmayan iddialarla iyileşme emaresi olarak gösterilmeye çalışılan Ticaret faaliyetlerinin aksine, bizler kentimizin iş dünyasını gerçekten “Nasıl kalkındırırım?” kaygısıyla hareket eden bir kuruluşuz. Bunu yaparken, oda tüzüğümüzde meşru dayanağı bulunduğu halde, mezkur nedenle aidatını ödememiş veya ödeyememiş hiçbir üyemize kanuni tahsilat yoluna gitmemiş olmanın saklı övüncünü de taşımaktayız!
Kendisinin de bir kadın olduğu “Tunceli EMEK” hesabı kullanıcısının, özellikle Kadın Kurulumuza dair yaptığı seviyesiz ve hakaret içerikli paylaşımının haksız bir saldırı olduğunu, odamız bünyesinde en etkin çalışmalarda imzası bulunan ve son 12 ayda birbirinden değerli 36 faaliyete imza atan Kadın Kurulumuzca yapıldığının altını çizmek isteriz.
Son olarak, açıklamamızın giriş kısmında tanımladığımız TSO amaçları gibi, yerel basın kuruluşlarının da amaç ve hedefleri olduğunu hatırlatarak;
Ticaret ve sanayi donelerinin güçlendirilme talebine karşı kalınan kayıtsızlık, sessizlik ve ayrımcı perspektifin,
Kurumumuzla paydaş olan KOSGEB gibi kamu kurumlarının ve yöneticilerinin şahsi problemler çevresinde yıpratılmasının ilimiz ticaretine verdiği zararların da basının merceğine girmesinin ümit ve temennisi ile kamuoyuna arz eder,
Başta her daim destekçimiz ve hamimiz olan TOBB Başkanımız Sayın Rıfat HİSARCIKLIOĞLU’na,
Değerli TOBB ailesine,
Ve Kıymetli Üyelerimiz nezdinde Tunceli Kamuoyuna saygı ve şükranlarımızı sunarız.

Tunceli TSO Yönetimi ve Meclisi

Sosyal Medyada Paylaş :