İhale Duyurusu

​İLAN
TUNCELİ İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

1-İhale Konusu İşler ;

İlimiz Nazimiye ilçesi Aşağı Doluca Köyü hudutları dahilinde 2014/1 Nolu İdaremiz uhdesinde bulunan ER:3255486 erişim numaralı Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular işletme ruhsatı sahasının Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi gereği ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45 inci maddesine göre Devir edilmesinin ihale edilmesi işi.

5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrası (a) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 14 inci maddesi gereğince İdaremiz uhdesinde bulunan İlimiz Nazimiye ilçesi Aşağıdoluca Köyü hudutları dahilinde ER:3255486 nolu, 1361,42 hektarlık alana sahip Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular İşletme Ruhsatı devir edilmek üzere , 2886 Sayılı Kanunun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.
Detaylar için: http://www.tunceliozelidare.gov.tr/tunceli-il-ozel-idaresine-ait-ihale-ilani​

Haber Görselleri

Sosyal Medyada Paylaş :