Kalite Politikamız

TUNCELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI,

  • Üyelerle işbirliği yaparak en üst düzeyde üye memnuniyeti sağlamak,
  • Amaç ve hedeflerimize en kısa sürede ulaşabilmek için kaynakları en etkin ve ekonomik biçimde kullanmak,
  • Güvenli, eşit, tarafsız ve gizlilik içerisinde çalışmalarımızı sürdürmek
  • Üyelerimize sunduğumuz hizmetleri sürekli geliştirmek,
  • Katılımcı yönetim anlayışı doğrultusunda üyelerimizle yönetimi paylaşmak,
  • Üyelere öncülük ederek örnek bir sivil toplum kuruluşu olmak,
  • Belirlenen hedeflere ulaşmak için sistemli ve planlı eğitim, katılım ve geliştirme çalışmaları yapmak,


in cooperation with the Member ensure the highest level of member satisfaction,
Objectives and resources to achieve our goals in the shortest time using the most effective and economical way,
Safe, fair, impartial and continue our work in secrecy
continuously improve the service we provide to our members,
Participants management concept of management in line with our members to share,
Being an example by leading members of civil society organizations,
To achieve the target of systematic and planned education, participation and development work to make