Oda Aidat Borçları 7256 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılacaktır

Sayın Üyelerimiz;
“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 17/11/2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Kanun çerçevesinde, Oda ve borsalara aidat borcu olan üyeler, borçlarını gecikme cezasız peşin olarak ödeyebilir. Yasadan faydalanmak isteyen üyelerin 31 Ocak 2021 tarihine kadar Odamıza dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Diğer Bilgiler:
1. Kanun 31/08/2020 ve daha önceki dönemlere ilişkin vadesi geçmiş aidat borçlarını kapsamaktadır. 2020 yılı aidat borçları yasa kapsamına dahil edilmemiştir.
2. Üyelerimizin yapılandırmadan faydalanabilmeleri için 31 Ocak 2021 tarihine kadar Odamıza kaşe ve imzalı dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
3. Vergi Mükellefiyeti sona erdiği halde Oda borsa kayıtları devam eden üyelerin vergi mükellefiyeti sona erdiği tarihten önceki borçları yapılandırma kapsamında olup, vergi mükellefiyeti sona erdikten sonraki aidat borçlarının asılları ve gecikme cezaları silinecektir.

Sosyal Medyada Paylaş :