ÜYELERİMİZE İLANEN DUYURULUR

İLAN METNİ
ÜYELERİMİZE İLANEN DUYURULUR

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanununun 83. ve 84. Maddesinin 3.Fıkrası gereğince hazırlanan yönetmeliğin ön gördüğü usul ve esaslar çerçevesinde:
Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığının 05/09/2022 tarih ve 326 Sayılı yazısında oda meclisi ve organ seçimlerinin yapılması talep edilmiş, yapılan inceleme sonucu istem yerinde görülmekte;
• Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Organ Seçimleri 19 Kasım 2022 Cumartesi günü Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Konferans salonu Tunceli adresinde yapılacak olup, oylama saat:09.00’da başlayıp 17.00’da sona erecektir. (Yönetmelik md.11)
• Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Organ Seçimleri için 26-27-28 Ekim 2022 tarihlerinde askıya çıkarılan 6 Meslek Grubu ve 552 üye olarak kesinleşmiştir.
• Seçim günü oy verenlerin kimliklerini oda veya resmi kuruluşça verilen belge ile ispat etmeleri zorunludur. (Yönetmelik md.18)
• Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli ana sözleşmeleri gereğince, temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair Ticaret Sicil Müdürlüğünden 90 gün içerisinde yetki belgesinin (Ek ibare RG 10/04/2021-31450) veya sicil tasdiknamesinin oy kullanma sırasında ibrazı gerekir. İbraz edilen (Değişik ibare 10/04/2021-31450) sicil tasdiknamesinin bir fotokopisi oy kullanılan sandık kurulu başkanına teslim edilir. Ticaret Sicil Müdürlükleri seçimin yapılacağı gün olan 19 Kasım 2022 Cumartesi Günü açık olacaktır. (Yönetmelik md.18)
• Tüzel kişilerin ve şubelerin gerçek kişi temsilcileri için aşağıdaki usullere uygun olarak yetki belgesi düzenlenir:
a) Yetki belgesi talepleri dilekçe ile yapılır.
b) Yalnızca bir temsilci için yetki belgesi düzenlenir.
c) Müşterek yetkiye sahip temsilciler bulunması halinde hangi temsilci için yetki belgesi düzenleneceği dilekçede belirtilir ve müşterek yetkililerce imzalanır.
d) Yetki belgelerinde Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 16/05/2012 tarih ve 2012/262 Sayılı Kararı gereği T.C. Kimlik Numaralarının bulunması zorunludur.
• Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası organ seçimlerinin itiraz ve kesinleşme sürelerinin sonucunda 26 Kasım 2022 Cumartesi Günü saat:10.00-14.00 arasında Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Konferans salonu Tunceli adresinde Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Kurulu Delegeleri ve Disiplin Kurulu Üyeleri seçimi yapılacaktır.( Yönetim Kurulu Başkanlığı seçiminde oyların eşit çıkması halinde en çok oy alan iki aday arasında yapılacak ikinci tur yönetim kurulu başkanlığı seçimi saat:15.00-17.00 arasında yapılacaktır.) (Kan.84/c,d) (Yön 13/1-13/3)
• Bu seçimle için aday olacak gerçek kişi ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Birliği Seçimi Yönetmeliğinin 6.maddesindeki seçilme yeterliliklerini taşıması gerekmektedir.
• Bu Seçimlerde oy kullanacak olan üyelerin 15/08/2017 tarihli 694 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 134.Maddesi ile değişiklik yapılan 5714 Sayılı Kanunun 83.maddesi a bendi gereğince seçim tarihi itibariyle en az iki yıldır oda veya borsaya kayıtlı olması gerekmektedir.
İlanen duyurulur.

Haber Görselleri

Sosyal Medyada Paylaş :