Üyelerimizin Dikkatine!

​4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na eklenen geçici 5. maddeye (Ek Fiyat Farkı ve/veya Sözleşmelerin Devri) ilişkin uygulama esaslar 24.02.2022 Tarihli ve 31760 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.
EK fiyat farkı 01.12.2021 tarihinden önce ihalesi yapılan, 22.01.2022 tarihi itibari ile devam eden veya bu tarihten önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü/geçici kabulü yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini kapsar.
Ek fiyat farkı, 01.07.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen iş kısımları için hesaplanacaktır. Bu dönem dışında yapılan işer için ek fiyat farkı hesabı yapılmayacaktır.
22.01.2022 Tarihinden önce fesih edilen veya tasfiye olan işler için geçici 5.madde kapsamında ek fiyat farkı hesabı yapılmacak.
Ek fiyat farkı, yüklenicinin talebi doğrultusunda hesaplanacaktır. Bu nedenle ek fiyat farkı hesaplanabilmesi için yüklenici firmanın 25.03.2022 tarihine kadar ilgili idareye yazılı olarak başvurması gerekir. Yüklenici firma belirtilen tarihe kadar yazılı başvuruda bulunmaz ise ek fiyat farkı hakkını kaybetmiş olacaktır.
Sözleşmesi 01.07.2021 tarihinden önce sona eren fakat yüklenici kusuru nedeniyle cezalı çalışmaya düşen işlerde ek fiyat farkı hesaplanmayacak.
Sözleşmesi 01.07.2021 tarihinden önce sona eren fakat mücbir sebep halleri ve idare kaynaklı süre uzatımı nedeniyle süre uzatımı verilen işlerde 01.07.2021-31.12.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen işler için ek fiyat farkı hesaplanacak.
Fiyat farkıhesaplaması Fe: An x E x (Pn-1) formülüne göre hesaplanacak ve formül değişkenleri de;
An: Uygulama ayı hakediş tutarı
E: Bu değer fiyat farkı verilen ve verilmeyen işlere göre değişiklik göstermektedir.
– Fiyat farkı verilmeyen sözleşmelerde: 0,56
– Genel Endeks üzerinden fiyat farkı verilen sözleşmelerde : 0,41
– Ağırlık Oranları Üzerinden fiyat farkı verilen sözleşmelerde: 0,33 sabit katsayısı
Pn: Temel endeksler, güncel endeksler ve akaryakıt bayi satış fiyatları ile a, b1, b2, b3.1, b3.2, b4, b5 ve c katsayılarının ilgili formüllere uygulanması sonucu bulunan fiyat farkı katsayısını
ifade eder.
Ağırlık oranları üzerinden fiyat farkı verilen işlerde yapılan önemli değişikliklerden biride akaryakıt bayi satış fiyatlarının formüle eklenmesidir. Akaryakıt ağırlık oranlarını ifade eden b3 katsayısı b3.1 ve b3.2 olmak üzere iki alt endeks şeklinde gruplandırılmıştır.

b3.1, akaryakıt ağırlık oranlarını temsil eden sabit katsayı

b3.2. Diğer katı ve sıvı yakıtların ağırlık oranını temsil eden sabit katsayı

Yapılan bu düzenleme ile sözleşmelerin devredilebilme imkanı da getirilmiş oldu. Sözleşme devirlerin için yüklenici firmanın 23.04.2022 tarihine kadar ilgili idareye yazılı olarak başvuruda bulunması gerekir. İdare 30 gün içerisinde başvuruya ilişkin kararı alır ve onay vermesi durumunda 30 gün içerisinde devir işlemleri tamamlanır. Devredilen sözleşmelerde devir tarihi itibari ile devir alacaklarda ilk ihaledeki şartları sağlaması gerekir.
Yüklenici firmalar ek fiyat farkı verilmesi için başvurulan sözleşmelerde sözleşmenin devri içinde başvuruda bulunabilirler.

Haber Görselleri

Sosyal Medyada Paylaş :