Vizyonumuz

TUNCELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI,

Bağlı olduğumuz birlik çerçevesinde ülke ekonomisinin ve bölgesel çaptaki gelişmelerin öncelikli takipçisi ve destekçisi olmak . İlkelerimizden taviz vermeden, gelişime açık çağdaş hizmet bilinciyle bölgemizde ve ülkemizde örnek bir Oda olmak ve ilimizin kalkınmasına destek sunmak için;

  • Hizmet sunumunu profesyonel anlamda başararak üye memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak
  • Birlik ve beraberliği koruyarak, ticari ve sınai faaliyetlerin niteliklerini kaybetmeden devamını sağlamak
  • Sürekli gelişim sağlayan, ekonomik ve kültürel yaşamına yön vermeye devam eden lider sivil toplum kuruluşu olmaktır.
  • Sanayisi gelişmemiş olan ilimizin özgün değerleriyle ilimiz ekonomisine katma değer sağlayacak çalışmalar yaparak cazibe merkezi haline gelmesini sağlamak


It depends on the country’s economy under the Union priority and be followers and supporters of developments in regional scale. Without compromising our principles, for example, awareness development in our region and our country open to modern services to offer support to a room being and development of our province;

Provision of services in a professional manner to maximize the level of achieving member satisfaction
Preserving the unity and solidarity, and provide more commercial without losing the characteristics of industrial activity
providing continuous development, the leader continues to lead the economic and cultural life is to be non-governmental organizations.
ensure that the original values ​​of our city, our province with developed industry becoming a center of attraction by working to provide added value to the economy