Duyurular:

Emitt Fuarı 12-15 Nisan tarihlerinde düzenlenecek

Detaylar Tüm Duyurular
Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası

Vizyonumuz

Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) olarak, Tunceli'yi ekonomik, ticari ve sanayi alanlarında sürdürülebilir bir gelişim ve yenilik merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bölgemizin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için çalışırken, yerel işletmelerin ve sanayi kuruluşlarının ulusal ve uluslararası arenada rekabet edebilirliğini artırmayı hedefliyoruz.

Vizyonumuzun Temel Unsurları

 1. Ekonomik Kalkınma: Tunceli'nin ekonomik altyapısını güçlendirmek ve çeşitli sektörlerde yatırımları teşvik ederek bölgenin ekonomik büyümesine katkıda bulunmak.

 2. İnovasyon ve Teknoloji: Yenilikçi yaklaşımlar ve teknolojik gelişmelerle iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılamak, bu sayede Tunceli'yi bir inovasyon merkezi haline getirmek.

 3. Sürdürülebilirlik: Çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği gözeterek, ekonomik faaliyetlerin uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlamak ve topluma fayda sağlamak.

 4. Eğitim ve Gelişim: İş dünyasının gelişimine katkı sağlayacak eğitim ve geliştirme programları sunarak, nitelikli iş gücünü artırmak ve bölgedeki işletmelerin rekabet gücünü yükseltmek.

 5. Uluslararasılaşma: Tunceli'deki işletmelerin uluslararası pazarlara açılmalarını desteklemek ve global ticaret ağları ile entegrasyonlarını sağlamak.

 6. İşbirliği ve Ortaklıklar: Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile güçlü işbirlikleri kurarak, ortak projeler ve girişimlerle bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak.

 7. Toplumsal Katkı: Tunceli'nin sosyal ve kültürel hayatına katkıda bulunarak, toplumsal refahı artırmak ve bölgenin yaşam kalitesini yükseltmek.

Uzun Vadeli Hedeflerimiz

 • Tunceli'yi, yenilikçi ve sürdürülebilir iş modelleri ile tanınan bir ticaret ve sanayi merkezi haline getirmek.
 • Bölgedeki girişimcilerin ve işletmelerin, küresel piyasalarda rekabet edebilir hale gelmelerini sağlamak.
 • Çevresel sorumluluk bilinci ile hareket ederek, bölgedeki doğal kaynakların korunmasına ve sürdürülebilir kullanımına katkı sağlamak.
 • Yerel ve ulusal düzeyde, ekonominin ve toplumun her kesiminden paydaşlarla işbirliği içinde çalışarak, Tunceli'nin kalkınmasını hızlandırmak.

Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası olarak, bu vizyon doğrultusunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Tunceli'nin ekonomik ve ticari geleceğini şekillendirirken, tüm üyelerimiz ve paydaşlarımız için değer yaratmayı sürdüreceğiz.