Duyurular:

Emitt Fuarı 12-15 Nisan tarihlerinde düzenlenecek

Detaylar Tüm Duyurular
Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası

Ekonomi, Sanayi ve Bayındırlık

Ekonomik Karakteristiği Tunceli İli’nin ekonomisi hayvancılığa dayanmaktadır. Coğrafi şartlarının elverişsizliği nedeni ile tarım istenilen düzeyde yapılamamaktadır. Ağır sanayi bulunmamaktadır. Balıkçılık ve arıcılık kentin diğer geçim kaynaklarıdır. Kamu harcamaları kent ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır.
Yeraltı Kaynakları Krom, kalker, sodyum klorür, mermer.
Ülke ekonomisi İçinde Payı Maliye Bakanlığı ve TÜİK verilerinden yapılan hesaplamalara göre Tunceli 2009 yılında devlet bütçesinden nüfus başına en fazla pay alan ildir. İlde kişi başına harcama 5.120 TL’yi bulurken, kişi başına elde edilen gelir ise 510 TL’dir. Kişi başına harcamada güvenlik hizmetlerinin fazlalığı önemli rol oynamaktadır. 2010 yılı İl Defterdarlığı verilerine göre, kişi başına düşen kamu harcamaları miktarı 6.572 TL., kişi başına düşen kamu geliri de yaklaşık 792 TL olarak hesaplanmıştır.
Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Tunceli İli sosyo-ekonomik gelişmişlik açısından 81 il arasında 52. sıradadır ve 5 dereceli bir tasnif içinde 4. derece gelişmiş iller arasındadır.
Sektörel Dağılım
Tarım, hayvancılık, bina inşaatı, kamu hizmetleri, toptan ve perakende ticaret, kişisel ve mesleki hizmetler, karayolu taşımacılığı.
Tunceli İl Tarım Müd. verilerine göre Tarım ve Hayvancılık Sektöründe faaliyet gösteren toplam işletme sayısı 15.310 olup bu işletmelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: Hayvancılık : 8.497 (%55) Arıcılık : 427 (% 3) Çiftçilik : 6.374 (%42) Su Ürünleri : 12 (%0,08) Tunceli Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı toplam şirket sayısı 627 olup bunların İktisadi Faaliyet Alanlarına göre dağılımı aşağıdaki gibidir: Tarım Sektörü : 44 (% 7) Sanayi Sektörü : 218 (%35) Hizmet Sektörü : 365 (%58)
İhracat Kapasitesi 1.874 Dolar (2010 – TİM verilerine göre). İhraç kalemi tarım ürünlerinden (meyve ve sebze mamülleri) oluşmaktadır.
Organize Sanayi Bölgesi Tunceli Organize Sanayi Bölgesi 100 hektar alan üzerine kurulu olup, 32 adet 5.000 m2’lik ve 4 adet 10.000 m2’ lik olmak üzere 36 sanayi parseli mevcuttur. Altyapı inşaatının % 95’i tamamlanmıştır. Sanayi Bölgesinin üretime geçmesi halinde 1000-1500 kişiye istihdam sağlayacağı değerlendirilmektedir.
Küçük Sanayi Siteleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın kredi desteği ile Tunceli İl Merkezi’nde faaliyet gösteren bakım ve onarıma dayalı 44 dükkanlı Küçük Sanayi Sitesi mevcut olup yetersizdir. Yeni sanayi sitesi kurulma çalışmaları devam etmektedir.