Duyurular:

Emitt Fuarı 12-15 Nisan tarihlerinde düzenlenecek

Detaylar Tüm Duyurular
Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası

Eğitim

Üniversite
Tunceli Üniversitesi (22.05.2008 tarihinde kurulmuştur).
Fakülteler
Mühendislik Fakültesi
Su Ürünleri Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Yüksekokullar
Tunceli Meslek Yüksekokulu
Sağlık Yüksek Okulu
Akademik Personel Sayısı
181 (27 okutman ve 2 uzman dahil)
Öğrenci Sayısı
2670

İlköğretim ve Ortaöğretim
Okul Sayısı (Toplam: 74)
Ana Okulu: 10

İlköğretim (8 Senelik): 42 (Toplam 7 adet YİBO vardır)

Orta Öğretim: 4 Meslek Lisesi, 4 Anadolu Lisesi, 2 Öğretmen Lisesi, 2 Fen Lisesi ve 10 Genel Lise
(Toplam 22)

Öğrenci Sayısı
Erkek : 6.509
Kız : 6.058
Toplam: 12.567

Okulöncesi : 1.326
İlköğretim : 7.325
Genel Ortaöğretim : 3.086
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim : 830

Ortaöğretim öğrencilerinin % 21,20’si Mesleki ve Teknik okullarda öğrenim görmektedir.

Öğretmen Sayısı
Ana Okulu: 70
İlköğretim: 631
Orta Öğretim: 339
Toplam: 1040

Öğretmenlerin Ortalama Görev Yapma Süresi
3 Yıl
Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı
İlköğretimde : 12 (Türkiye ortalaması : 21)
Ortaöğretimde : 12 (Türkiye ortalaması : 18)

1 Dersliğe Düşen Öğrenci Sayısı
İlköğretimde : 15 (Türkiye ortalaması : 31)
Ortaöğretimde : 16 (Türkiye ortalaması : 34)

Net Okullaşma Oranı
Okulöncesi : % 68, 4-5yaş grubu (Türkiye ortalaması : %43 | % 52, 3-5 yaş grubu (Türkiye ortalaması : %30)
İlköğretim :%96 (Türkiye ortalaması : % 98)
Ortaöğretim :%80 (Türkiye ortalaması : % 69)